fbpx

Kovačević Aleksandar, dr.med.dent.
Datum rođenja: 09.04.1987.

Radno iskustvo

17.10.2011.-17.10.2012. pripravnički staž za dr.med.dent. u DZ Centar Zagreb, Zdravstvena jedinica
Botinec, Zlatareva zlata 65A, 01/6545314
17.11.2012.-17.01.2018. dr.med.dent. Kalmar Implant Dentistry
17.08.2018.-20.09.2018. dr.med.dent. Poliklinika Jelušić
03.01.2019.- Ordinacija dentalne medicine Aleksandar Kovačević, dr.med.dent.

Obrazovanje i osposobljavanje

2022. 8. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

2021. Online kongres sa međunarodnim sudjelovanjem, Stomatologija – svakodnevna praksa

 

2021. 7. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2019. Novi trendovi u dentalnoj medicini

2018. Rješenje kod mobilnih i fiksnih proteza – OT Equator

Perioimplant 7

Dentex 2018., Kongres sa međunarodnim sudjelovanjem

2017. Interakcija tehnologije i vještine

Waterlase Er.Cr.:YSGG&940 nm diode Lasers Certification Training Course

2016. Dan restaurativne dentalne medicine i endodoncije II
Advance Technology for Better Single Visit Root Canal Treatmant

2015. All-on-4 concept: Practice and experience of Dr. Davo

Najnovije tehnike aktivnog ispiranja i iinstrumentacije korijenskog kanala

2014. Instrumentacija korijenskog kanala recipročnom tehnikom ReciProc

2013. Suvremeni postupci u estetskoj dentalnoj medicini – radni tečaj preparacije inlay-owerlay i vestibularnih ljuskica s postupcima cementiranja

7. Europski implantološki kongres

2012. Komunikacijske vještine u medicini (on-line), Pliva d.o.o.

Basic Level in iTOP education

Tečaj Ospol sustav implantata

Master course for the use of Restylane

Hvar kongres 2012., međunarodni kongres dentalne medicine, tečaj stručnog usavršavanja

2009.-2012. A1 stupanj njemačkog jezika, Svijet jezika

2005-2011. Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine Sveučilišta u
Zagrebu

2001.-2005. Opća gimnazija, Srednja škola Bartola Kašića, Grubišno Polje

2005. Vozačka dozvola B kategorije

2000.-2001. Engleski jezik, 4, stupanj, aktivno i pasivno, Pučko otvoreno učilište Daruvar, Škola za
strane jezike

1993.-2001. Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića

Služenje PC-om i talijanskim jezikom.

Put Bože Felkera 15a, 51000 Rijeka

 tel.098 970-7058

www.kovacevicdental.hr

e-mail   aleksandar.kovacevic@yahoo.com

hr
Call Now Buttonželim besplatan pregled